La Fundació Ramon Martí i Bonet ha editat un vídeo sobre la comissió realitzada aquest estiu passat per un equip de voluntaris de la Fundació a Huamachuco, Perú, on la Fundació hi duu a terme un projecte de cooperació internacional amb l’ONG local “Asociación Alegría y Esperanza para los niños”. El projecte pretén posar a l’abast de la població atenció oftalmològica i els medis de correcció òptica que necessitin (ulleres).