DETECCIÓ VISUAL

Com ho fem?

El procediment és el mateix en els projectes Internacionals i locals. En el cas dels primers, proporcionem material sanitari de consulta oftalmològica, equipem consultes i quiròfans i formem a professionals locals.

1. RASTREIG I DETECCIÓ:

Els treballadors socials de les entitats col·laboradores, formats per òptics i optometristes de la Fundació, realitzen un test de detecció de baixa visió molt bàsic amb l’objectiu de fer una primera selecció dels casos amb dèficit visual o que per algun motiu no poden passar el test correctament.

2. DERIVACIÓ:

Les entitats i serveis socials deriven a la Fundació els casos que han detectat un dèficit visual.

3. VISITA OFTALMOLÒGICA:

Revisió i diagnòstic per part d’un òptic i un oftalmòleg. Inici del tractament segons les necessitat de cada pacient (ulleres, proves i tractaments mèdics).

4. MUNTATGE I ENTREGA D’ULLERES:

Un equip voluntari especialitzat s’encarrega del muntatge de les ulleres en el nostre taller òptic.

5. SEGUIMENT:

Revisions periòdiques dels pacients. Avaluació conjunta i continuada entre l’entitat d’origen i la Fundació.